Covidismus

Covidismus je forma časově ohraničené totalitní ideologie, která společenské (socioekonomické a zdravotní) náklady pandemie přesouvá na v drtivé většině pandemií neohrožené skupiny obyvatel. V rámci boje s tímto vnitřním zdravotním nepřítelem omezuje lidská práva, svobody pohybu, svobody nakládání s majetkem a právo na vzdělání. Strategie přesunu nákladů však nevede k omezení šíření nemoci a paradoxně i v citlivé skupině působí více škody než nemoc samotná.

Z vědecké debaty jsou cíleně vyřazováni oboroví odborníci a k opodstatnění represivních opatření jsou využívány pouze názory té části vědecké i nevědecké komunity, která tyto zásahy do společenského uspořádání prosazuje/omlouvá.

Většina obětí Covidismu jsou lidé, kteří se neorganizují (v odborech), či na nich není postavena státní moc. Má tedy velmi podobnou oběť jako Marxismus – živnostenstvo a svobodná zaměstnání, ale přibyla jí i oběť doposud netradiční – děti a samoživitelky.

Ač je doba trvání Covidismu časově ohraničena na dobu trvání epidemie, činí během té doby kroky k dlouhodobému posílení státní kontroly a moci nad obyvatelstvem. Především v oblasti kontroly pohybu či omezování svobod a segregace ke státu nedůvěřivé části obyvatelstva.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *