Ideologie stran

Výběr ze stanov TOP09

Článek 2: Programové zásady a cíle
1) Strana vychází z tradic křesťansko-židovské evropské kultury. Je stranou konzervativní a demokratickou. Odmítá jakékoliv formy ideologií, které vedou k totalitě a nerespektování základních práv a svobod.
2) Strana prosazuje principy svobodného trhu, který je vymezen přehlednými pravidly, na jejichž dodržování dohlížejí funkční instituce. Hájí společnost rovných příležitostí a podporuje sociální odpovědnost občanů i právnických osob. Odmítá jakékoliv formy diskriminace.
3) Strana trvá na maximální odpovědnosti vůči budoucím generacím. Usiluje proto o zachování kulturního dědictví, trvalé zlepšování životního prostředí a nezvyšování veřejného dluhu.
celé stanovy zde

Výběr ze stanov ODS

Článek 2
HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY STRANY
1) Hlavní cíle strany:


a) být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát,

d) být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoli socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice,

e) být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek,

g) být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních,

h) být stranou, jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu, na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů,
celé stanovy zde

Poděbradské artikuly ODS

(výběr)
ODS nepřistupuje k řešení problémů nahodile. Nepředkládá sto na sobě nezávislých receptů na sto oddělených otázek. Snaží se místo nepřehledné hromady klíčů používat jeden klíč univerzální.

Nedotknutelnost soukromí je předpokladem svobody. Proto je pro ODS prioritou. (…) Útok proti svobodě vždy začínal jako líbivý krok k pořádku.

ODS odmítá laciná, líbivá řešení, jejichž realizace by znamenala vpád státu a jeho represivních složek do životů a soukromí miliónů poctivých lidí. Víme, že se každá další pravomoc státu preventivně
omezovat svobodu, aby náhodou nebyla zneužita, či každé další přitvrzení represivních funkcí státu může obrátit proti nevinným. A to nedopustíme. Vážíme si soukromí a individuálních svobod jako hodnoty nejvyšší a vždy budeme hledět, aby cena za údajné větší bezpečí nebyla zaplacena příliš draze

Pro ODS není každý člověk podezřelou osobou. ODS je proti apriorní kontrole všeho a všech, proti nákaze společnosti virem podezřívavosti, udavačství a falešného moralizování. (…). Občan musí mít jistotu, že do jeho soukromí může stát zasáhnout jen v zákonem stanovených případech a přesně vymezeným způsobem.

ODS zefektivní činnost státních orgánů, omezí zbytečné obtěžování občanů a zaměří jejich činnost do oblastí pro občany potřebných. ODS nepodlehne pokušení slibovat totální ochranu proti jakémukoli
nebezpečí a přitom si za to od občanů vybrat daň v podobě části jejich soukromí a svobody. ODS se vždy bude u líbivých řešení ptát na jejich rub, bude se proto i nyní neúnavně ptát: za jakou cenu?

Čtyři poděbradské artikuly ODS se mohou stát oporou a inspirací další fáze společenské transformace u nás. Držet se jich znamená nesejít z cesty, nesklouznout k oportunismu, bezzásadovosti a nedůslednosti.
celý dokument zde

Petr Fiala, volební kongres, leden 2020: „Dámy a pánové, (…) Je vám to povědomé? Ano, nepochybně je, jsou to tzv. poděbradské artikuly zformulované už před více než dvaceti lety. A pro tyto a podobné principy jsem se stal občanským demokratem a krátce na to – mimochodem přesně na den před 6 lety – jste mě na Kongresu ODS poprvé zvolili předsedou.“ zdroj